Корзина пуста

Стабилитроны SMD

Стабилитрон SMD 2.4V (TZMC 2V4)
Код продукта: 15956

Стабилитрон SMD 2.4V (TZMC 2V4)

VISSHAY
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 1.25 грн. 0.798 грн. 0.532 грн.
Отсутствует
Стабилитрон SMD; 2,7 V (BZV55-C2V7)
Код продукта: 6742

Стабилитрон SMD; 2,7 V (BZV55-C2V7)

PHILIPS корпус: SOD-80 (MINI MELF); 1/2W
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 1 грн. 0.7182 грн. 0.6384 грн.
Стабилитрон SMD; 3 V (BZV55-C3V0)
Код продукта: 45463

Стабилитрон SMD; 3 V (BZV55-C3V0)

NXP корпус: SOD-80 (MINI MELF); 1/2W
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 1 грн. 0.6384 грн. 0.5852 грн.
Заканчивается
Стабилитрон SMD 3 V (BZV55C3V0)
Код продукта: 19465

Стабилитрон SMD 3 V (BZV55C3V0)

DC COMPONENTS корпус: SOD-80 (MINI MELF); 1/2W
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 1 грн. 0.6118 грн. 0.5586 грн.
Стабилитрон SMD; 3,3 V (BZV55-C3V3)
Код продукта: 3300

Стабилитрон SMD; 3,3 V (BZV55-C3V3)

Hottech корпус: SOD-80 (MINI MELF); 1/2W
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 1 грн. 0.6384 грн. 0.5852 грн.
Отсутствует
Стабилитрон SMD 3.6 V (BZV55C3V6), NXP
Код продукта: 3301

Стабилитрон SMD 3.6 V (BZV55C3V6), NXP

Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 1.25 грн. 0.798 грн. 0.7448 грн.
Отсутствует
Стабилитрон SMD; 3.9 V (BZV55-C3V9)
Код продукта: 3303

Стабилитрон SMD; 3.9 V (BZV55-C3V9)

LGE корпус: SOD-80 (MINI MELF); 1/2W
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 1 грн. 0.6384 грн. 0.5852 грн.
Заканчивается
Стабилитрон SMD 4.3 V (BZV55-C4V3), DC
Код продукта: 3304

Стабилитрон SMD 4.3 V (BZV55-C4V3), DC

Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 1.25 грн. 0.798 грн. 0.7448 грн.
Заканчивается
Стабилитрон SMD 4.3 V (BZX84C4V3),
Код продукта: 38799

Стабилитрон SMD 4.3 V (BZX84C4V3),

Philips SOT-23
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 1 грн. 0.4788 грн. 0.4256 грн.
Стабилитрон SMD; 4,3 V (BZV55C4V3)
Код продукта: 12271

Стабилитрон SMD; 4,3 V (BZV55C4V3)

LGE корпус: SOD-80 (MINI MELF); 1/2W
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 1.25 грн. 0.798 грн. 0.532 грн.
Наверх